ఎడారి నానీలు ; -ఎం. వి. ఉమాదేవి
1)
దరిద్రం ఎడారిలో 
నిలిచినాను 
మిత్రుడు 
గుడారంలా పిలిచినాడు !
2)
ఒంటె మిత్రుడితో 
వెళ్తున్నా ఎడారిలో 
దగ్గరలోనే 
ఉంది ఒయాసిస్ !
3)
ఎడారిలో ఏంటి 
 సంబరాలు 
ఖర్జురాల చెట్లు 
దైవలీల !
4)
వరుడికి దుబాయ్ లో 
ఉద్యోగం అన్నారు 
ఎడారిలో 
ఒంటెలు మేపేపని !
5)
భూమిని అమ్మి 
గల్ఫ్ కి పయనం 
ఎడారిలో ఎండమావి 
అయింది బ్రతుకు !
6)
అలల్లా ఇసుక 
కదలని సముద్రం 
దారిలేని తీరాన 
దిక్సూచి ఎడారి ఓడ !
7)
ఎంత కురిసినా 
 నీరు దక్కదు 
కురవడానికి 
మేఘాలూ ఇష్టపడవు !
8)
ఎడారి లాంటిదే 
ఒంటరితనం 
ఆశలు ఆలోచనల 
జలం ఉండదు !
9)
వాన చుక్కలు 
వడిసిపట్టిన ధాటీ 
ఇజ్రాయెల్ 
ఎడారి సేద్యంలో మేటి !
10)
రొయ్యలచెరువులు 
డాలర్ల పంట 
ఊరు మొత్తమైనది 
ఎడారి గుంట !

కామెంట్‌లు