చిత్రం ; అనుమోతు యశస్వి. 10 వ తరగతి, శ్రీ చైతన్య స్కూల్ , హనుమాన్ జంక్షన్ , నాన్న A.V.S.R. కుమార్ , అమ్మ మాధవి


 

కామెంట్‌లు