సునంద భాషితం;-వురిమళ్ల సునంద ఖమ్మం
 కనేవి.. వినేవీ..
   ******
కనేవీ అంటే చూసేవీ అని కూడా అర్థం. ఈ చూసేవి ఒకోసారి దృష్టి భ్రమను కలిగిస్తాయి. ఇతరుల గురించి తెలిసీ, ఎవరో చెప్పిన మాటలను బట్టి మనం చూసే చూపుల్లో తేడా వస్తుంటుంది.
 ఆ వెను వెంటనే మనసులో చేరిన అపోహలు, మాటల్లో కూడా వ్యక్తమవుతుంటాయి.
అవి ఎదుటి వ్యక్తికి ఎంతో బాధను కలిగిస్తుంటాయి
కాబట్టి  మన కళ్ళతో చూసిన తర్వాతే, అందులో నిజానిజాలను తెలుసుకున్న తర్వాతే ఓ అభిప్రాయానికి రావాలి.
 అలాగే వినేవి కూడా.. మనకు పడీ పడని వారి గురించి  చెవుల్లో దూరి రకరకాలుగా వినిపిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ మీద మరింత దూరం పెరిగేలా , ద్వేషం కలిగేలా చేస్తారు. ఇలా వినేవన్నీ నిజాలు కాకపోవచ్చు.
అందుకే శత్రువు గురించైనా చెడుగా చెప్పే  మాటల్లో సత్యాసత్యాలను గ్రహించాలి.
 కనే,వినే వాటి పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని  పెద్దవాళ్ళు అనుభవంతో చెబుతుంటారు.
ప్రభాత కిరణాల నమస్సులతో🙏


కామెంట్‌లు