అశోకా చెట్టు ; డాక్టర్ కందేపి రాణి ప్రసాద్


 ""Saraca indica ' అనే అశోకా చెట్టును ఔషధ మొక్కలు లో నిర్వచించారు.ఇది మూత్ర సంబంధ వ్యాధులకు చక్కగా పనిచేస్తుంది.దీని బెరడు ఔషధం గా పనిచేస్తుంది.గర్భాశయంలోకి కండరాలపై ప్రత్యక్షం గా ప్రభావం చూపిస్తుంది.


కామెంట్‌లు