ఎం. వి. ఉమాదేవి." నానీల నవ్య కోశం " పుస్తకం విడుదల


 ఆచార్య డా. ఎన్. గోపి గారి జన్మదినo సందర్బంగా తాను  వ్రాసిన " నానీల నవ్య కోశం " పుస్తకం విడుదల చేసిన ఎం. వి. ఉమాదేవి. ఈ సందర్భంగా పలువురు కవిమిత్రులు వారికి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.


కామెంట్‌లు