చిత్రాలు ; -రాపాక సాహితీ 4వ తరగతి . ఎం.పి.పి.ఎస్. ప్రైమరీ స్కూల్ ప్రగతి నగర్ అమ్మ..రమ!నాన్న..సింహాచలం. నాదస్వరం నేర్చుకోవడం ప్రారంభించింది.


 

కామెంట్‌లు