చిందులేసిన 'చినుకు'....!!----డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్-- హన్మకొండ .
 అలా నడక కోసం వెళ్ళానా 
ఆకాశం మేఘావృతమై 
మబ్బులతో మూసుకుపోయింది 
వర్షపు ఛాయలు 
మచ్చుకయినా లేవు ....!
ఉరుముల -డమరుకాలు
మెరుపుల ధగధగలు
మ్యూట్లో వున్నట్టున్నాయ్
వాతావరణం 
శీతలాన్ని కప్పుకుంది !
కనీసం నాలుగు రౌండ్ల 
మైండ్ ఫిక్సింగ్ వాకింగ్ 
నాలుగడుగులతోనే 
ఆగిపొయింది ....!
కమ్మని గాలిమొదలై 
చెట్టుకొమ్మలను -
ఫెళ్ళుమనిపించగల 
హోరుగాలి --
ఊపందుకుంది !
నడకకు బ్రేక్ పలికి 
తిరోగమనంలో --
రోడ్డెక్కానో లేదో ...
హోరుగాలి వెనక్కి తగ్గి 
చిటపట చినుకుల అక్షింతలు 
బట్టతలను చిట్లగొట్టే స్థాయికి 
చేరుకున్నాయి .....!
రోడ్డు వరదై ప్రవహించింది 
మరో దిక్కులేక ...
నేనూ అదేమార్గం -
ఎంచుకున్నాను ....!
జడివానలో తడిసి ..
తడిసిముద్దయ్యాను .....!!
               ***

కామెంట్‌లు