వాళ్లిద్దరూ! వాళ్ళ కిద్దరు!!;-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ (నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకుడు,NCVBDC,సికింద్రాబాద్,8555010108.
ఆమె అతడు
అర్ధనారీశ్వర దాంపత్యం                      
ఏడాదికో పాప                             
రెప్పపాటులో రెండేళ్ళు                                                    
వాళ్లిద్దరూ! వాళ్ళ కిద్దరు!!               

అతన్ని కలిసాను...
మాటల మడత విప్పాను                            
ఫోర్త్ క్లాసు జీవితాలు 
ఎన్ని ప్లాష్ లైట్లయినా                         
వెలుగు నిండని వెతలు                               
భూమికి బుక్కకి ముడిపడని                                       
 ముఖచిత్రం గీసి ముందుంచాను!                      

అతన్ని మళ్లీ కలిసాను..                  
చదువు ఓ ఆకాశ పుష్పం!                                                    
 పిల్లల కది కొనలేవన్నాను                                                   
 పసికాయల భారంతో                                                                
మొక్కను కూల్చొద్దన్నాను!                           

"ఆడపిల్ల లిద్దరూ                                                                                     
వంశోద్ధారకుడొద్దా?”ముసలి గొంతు                                                                                
ఆడ మగ అంతరాల కుతంత్రాలు కాదు
గీత దాటిన సీత అష్ట కష్టాలు పడలేదా!                                
అపరిమిత మేదైనా  అనర్ధదాయక మన్నాను!

వస్త్రం వసతి వనరులు కరువు
ప్రతి క్షణం శ్వాసించే ప్రాణవాయువు మితం
పరిమిత కుటుంబం పగడాల హారం
సూర్య చంద్రులోలే బిడ్డలిద్దరూ ముద్దన్నాను
జ్ఞానోదయమై కడకు ఆమోదం తెలిపెనతడు
వేసెక్టమి చేసుకుని ఆనంద సంద్రంలో ఓలలాడెను!

ఈ సారి అతన్ని కలిశాను..
పిల్లల భవితవ్యానికి ప్రణాళికతో
సమర్థవంత కుటుంబ సంక్షేమం కోసం
అంతరంగ తలుపులు తెరిచిన
సంపూర్ణ బాధ్యతల మార్గదర్శకు డతడు 
(11జులై, ప్రపంచ జనాభా దినోత్సవం సందర్భంగా)


కామెంట్‌లు