ఆ జీవితమే ఓప్రబోధo.(మౌన గీతమై సాగి పోవాలి )-- కోరాడ నరసింహా రావు !

 అతడో ప్రబోధాత్మక  నిశ్శబ్ద గీతం !
అతనిలో సేవాతత్వంపల్లవించి
త్యాగం, చరణాలై నడిచి..., 
ఆ జీవితమే ఓ మధురగానమై 
ప్రపంచమంతా వినిపించింది !
    తిరునల్వేలిలో పుట్టి... తన త్యాగ మౌనగీతంతో అఖండ ఖ్యాతిని ఆర్జించిన ఆ మహనీ  యుడే... కళ్యాణ సుందరం !
స్వార్ధంతో.. అడ్డ దారుల్లో.... కోట్లు కూడబెట్టు కుంటున్న  ఈ
మనుషులు సిగ్గుపడేలా..... 
  .తన జీవిత సర్వస్వాన్నీ అనా
ధాశ్రమాలకే ధారపోసి తానూ ... 
అనాధలతో కలిసి, అనాథలానే  ఒక జతబట్టలు హవాయిచెప్పు లతో అతి నిరాడంబరంగాబ్రతి కిన త్యాగధనుడు మనకళ్యాణ సుందరం !
   ప్రతినెలా వచ్చిన జీతమంతా
ఆ అనాధాశ్రమాలకే ఇచ్చేసి...
ఉద్యోగవిరమణానంతరంవచ్చి న  పెన్షన్ మొత్తం మూడుఅనా ధారమాలకు పంచిపెట్టి... చివ రికి......, 
  అమెరికా ప్రభుత్వంవారు తన
ను గుర్తించిగౌరవంగాసత్కరించి
తన ముప్పైసంవత్సరాలనిస్వా ర్ధ సేవకు గాను బహుమతిగా ఇచ్చిన ముప్పై కోట్ల రూపాయ లనూ...ముప్పై అనాధాశ్రమా లకుపంచియిచ్చి...సాగిపోతున్న ఓ ప్రబోధ మౌనగీతమే ఆ జీవితం !
        ఆ మౌన గీతంలో... ఎన్ని అనాధ బ్రతుకులుహాయినొందా యో...! ఆ జీవన గానానికి ఎన్ని సహృదయాలు ప్రేరణ పొందాయో.... !!
కాబట్టే విఖ్యాత నటుడు రజనీ కాంత్...మన కళ్యాణ సుందరా న్ని గాడ్ ఫాదర్ గా భావించి... 
అక్కడి అనాధలకు తనకు తోచిన రీతిలో సేవలనందిస్తు న్నారు... !
  మనిషి ఆర్భాటముతో, అట్ట హాసముగా బ్రతకటం గొప్ప కాదు... !
ప్రభోదాత్మకంగా ఓ మౌన గీతమై సాగి పోవాలి !
.   *******
కామెంట్‌లు