చిత్రాలు ; -కె.సుబ్రహ్మణ్య వర్మ ఇంటర్ 2వసంవత్సరం శ్రీ చైతన్య కాలేజ్. హైదరాబాద్
 

కామెంట్‌లు