చిత్రం ; వరేణ్య శ్రీపెరుంబుదూరు , 6 వ తరగతి, స్ఫూర్తి గ్లోబల్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ , , బెంగళూరు , అమ్మ ; స్వప్న, నాన్న ; భాస్కర స్వామి 

కామెంట్‌లు