స్వాతంత్రం : నా జన్మ హక్కు; -యడ్ల శ్రీనివాసరావు--: విజయనగరం--సెల్: 9493707592
అమరవీరుల త్యాగఫలం
ధన్య వీరుల పుణ్యఫలం
స్వేచ్ఛ కోసం పోరాడిన స్థలం
మహనీయులు చరిత అనంతం
తెలుసుకో నరుడా ఓ నరుడా! 

కులమతాల చిచ్చు వద్దు
బానిసత్వం అసలు వద్దు
పైశాచికత్వం మనకు వద్దు
స్వేచ్చకై పోరాడుదాం ముద్దు
తెలుసుకో నరుడా ఓ నరుడా! 

స్వేచ్ఛ లేని భవిత ఎందుకు
కుల మతాల రాక్షసత్వం మనకు ఎందుకు
ఐకమత్యం మనకు బలము
తెల్లదొరలతో పోరాడు చరితము
తెలుసుకో నరుడా ఓ నరుడా! 

కామెంట్‌లు