చిత్రాలు ; ఎస్ . రాంచరణ్ , 9 వ తరగతి డి సెక్షన్ , జడ్ పి హెచ్ ఎస్ ఇందిరానగర్ , సిద్ధిపేట 

కామెంట్‌లు