నానీలు : కోరాడనరసింహారావు

  నిద్రిస్తున్న  ఆకాశం 
   ఉలిక్కి పడిలేచింది 
    తూరుపుదిక్కున 
      రక్తవర్ణం !
    ******
 ఎరుపుదుప్పటిని 
   తొల గిస్తూ ... 
     భాస్కరుడు లేచాడు 
       డ్యూటీకి  టైమైంది !
..   ***&***
నీలాకాశం.. 
 నిద్రకుపక్రమిస్తోంది  !
   చంద్రుడు-చుక్కలు ... 
     పహారాకు సిద్ధం !!
    *******
 వేకువజాము... 
   మొక్కలన్నీ 
     మిల - మిల మెరుస్తూ 
      తుషార  స్నానం చేశాయి 
.     ******
 పరవశిస్తూ ... 
    పులకించింది కాగుచెట్టు.... 
      క్రింద నేలనిండా...  
         పూల పాన్పు .! 
       ******
కామెంట్‌లు