పోషకాల పసిడి హారం;-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ(నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకుడు, NCVBDC సికింద్రాబాద్,8555010108
ఎండిన పేగులు 
అంగలారుస్తున్నా..
సమస్యల చెదలు 
మది తొలుస్తున్నా..
కన్న పేగు ఆకలి కేకకు
తల్లడిల్లే తల్లి విశాల హృదయం!

నూతన లోకంలో అడుగిడిన
నవ జాత శిశువుకు 
అమ్మ పాలు అమృతం!
ఆప్యాయతల మేళవింపు
అనుబంధ సుగంధ పరిమళాలు
తల్లి ముర్రుపాలు బిడ్డకు తొలి మురిపాలు!

పలు జబ్బులతో
పోరాడే పటిమ నిచ్చి
చిన్నారుల సుఖీభవులుగా
ఆశీర్వదించే అమ్మపాలు 
అపర సంజీవని!

ఈ కల్తీల సమాజంలో
ఏ కల్తీ లేనివి అమ్మపాలే
పరిశోధించాల్సింది లేదు
పరిక్షించాల్సినవసరం రాదు
ఆరు నూరైనా ఆర్నెళ్ల పసిమొగ్గకు
అమ్మ పాలే సంపూర్ణాహారం!

ఏ కాలమైనా రుతువేదైనా
పగలైనా రాత్రయినా
అనుక్షణం అందుబాటులో 
అమ్మ పాలే ఆలనా పాలనా
ఏటిఎమ్ అంటే 'ఎనీటైమ్ మిల్క్'గా
పెరిగే శిశువుకి పోషకాల పసిడి హారం!

తల్లి పాల ఉత్పత్తికి
ఫ్యాక్టరీల ప్రమేయం లేదు
ఖర్చులేని ఖరీదు కట్టలేని
చల్లని అమ్మ మనసు చాలు
శిశువుకు కొండంత అండ!

సీసా పాలొద్దు సెరీలాక్ బూస్ట్ ల దరి చేరొద్దు
గర్భాశయ రొమ్ము క్యాన్సర్ భూతాన్ని
తరిమి తరిమి కొట్టే తల్లి పాలు!
మాతా!మాతృత్వం ఓ వరం
మాతృత్వం మధుర స్వప్నం
ఆస్వాదించు ఆనందించు!

(1- 7 ఆగస్టు" తల్లిపాల వారోత్సవాల సందర్భంగా)
  


కామెంట్‌లు