సంతృప్తి ; -కె. వైష్ణవి, 10వ తరగతి, 'డి' సెక్షన్, జెడ్పిహెచ్ఎస్ ఇందిరానగర్, సిద్దిపేట. సెల్:

ఒక ఊరిలో రంగయ్య అనే పేదవాడు ఉండేవాడు. అతడు అడవికి వెళ్లి కట్టెలు కొట్టి తీసుకువచ్చి ఊళ్లో అమ్మేవాడు. అతని భార్య పేరు కమలమ్మ ఆమెకి ఆశ ఎక్కువ. ఒకరోజు రంగయ్య కట్టల కోసం అడవికి వెళ్ళాడు.అక్కడ ఒకచోట వేటగాడు అల్లిన ఉచ్చులో ఒక బంగారు జింక చిక్కుకొని కనిపించింది .రంగయ్య జారిపడించాడు అప్పుడు ఆ జింక నువ్వు నా ప్రాణాలను రక్షించావు. నువ్వు ఏది కోరితే అది ఇస్తాను. నీకు కావాల్సింది కోరుకోండి .నా భార్యను అడిగి వచ్చి కోరుకుంటాను అని చెప్పి ఇంటికి వచ్చి జరిగిందంతా చెప్పాడు. రంగయ్య నువ్వు వెంటనే వెళ్లి మనకు ఒక ఇల్లు కావాలని అడుగు అని చెప్పింది భార్య .భార్య చెప్పిన ప్రకారం రంగయ్య ఇల్లు కావాలని బంగారు జింకను కోరాడు జింక రంగయ్య కోరిన విధంగా ఒక ఇల్లు ఇచ్చింది. కొంతకాలం గడిచింది కమలమ్మకు మేడలో ఉండాలన్న కోరిక కలిగింది .భర్తను అడవికి పంపింది రంగయ్య వచ్చి అడగ్గానే బంగారు జింక మేడను కూడా ఇచ్చింది. మరి కొంత కాలానికి కమలంకు రాజ్యం రాజ్యానికి రాని కావాలని కోరిక కలిగింది రంగ అనే బంగారు జింక కోరికను కూడా తీర్చింది. వెనుక ముందు ఆలోచించకుండా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి నా భార్య సూర్యచంద్రులు తన ఇంట ఉండాలని కోరుకుంటుంది అని చెప్పాడు. అప్పటికే కోరికలు అన్నిటిని అహిష్టంగానే తీరుస్తున్న బంగారు జింకకు ఆ కోరిక వినగానే చాలా కోపం వచ్చింది .సూర్యచంద్రుని తన ఇంట్లో ఉండాలన్న అనుకోవడం ఎంత మూర్ఖమైన కోరిక అనుకుంది నీ భార్యకు సూర్యచంద్రులను ఇంట్లో పెట్టుకోవాలని కోరికగా ఉందా ? అయితే మీరు చెట్టు కింద ఉంటే సరి అని బంగారు జింకతను అంతకుముందు ఇచ్చిన వరాలన్నిటిని వెనక్కి తీసుకొని మాయమైపోయింది. రంగయ్య ఇంటికి వచ్చి వచ్చేసరికి కమలమ్మ ఒక చెట్టు కింద దిగులుగా కూర్చొని ఏడుస్తూ కనిపించింది  .
నీతి : దురాశ దుఃఖానికి చేటు ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందాలే కానీ లేని దానికోసం అర్హులు చాచకూడదు
కామెంట్‌లు