చిత్రం ; సంతోష్ 10వతరగతి-జడ్.పి.హెచ్.కూకట్ పల్లి -పంపినవారు డాక్టర్.మాణిక్యంసార్ 

కామెంట్‌లు