చిత్రం ; సఫుర2వ తరగతి,కె.వి.ఆర్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్,కె.వి.ఆర్ గార్డెన్స్,కర్నూలు,ఆంధ్రప్రదేశ్. 

కామెంట్‌లు