చిత్రం ; సింధు 6 వ తరగతి జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల కూకట్పల్లి హైదరాబాద్-చరవాణి: 7893930104 7893930104- పంపిన వారు ;డా.మావిశ్రీ మాణిక్యం 

కామెంట్‌లు