ధరణి కవచము ; ;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు. 9441058797.
 నేటి పంచపది
============
సెప్టెంబర్ 16, అంతర్జాతీయ ఓజోన్ పొర, పరిరక్షణ  దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు,
అందిస్తూ,
:=========================
1. భూవాతావరణం ,
       స్ట్రాటోస్ఫియర్,
              ఓజోన్ నివాసము! 
ఆక్సిజన్ ఓజోన్  గా ,
   ఉత్పత్తి విఘటనా క్రమము!
ఆ చర్యల్లో ,
       అతినీలలోహితకాంతి,
                        వినియోగము!
ఆ ప్రమాద కాంతి నుండి ,
            భూరక్షణకవచము!
1980 అంటార్కిటికా ,
 ఓజోన్ పొర ,
               రంద్రము,పివిఎల్!
2 మితిమీరిన స్థాయిలో,
            ఇంధనాల వాడకము!
   ఎయిర్ కండిషనర్లు ఫ్రిజ్ లు,
             ఘన వినియోగము!
  టైర్లు, రబ్బరు, ప్లాస్టిక్లు ,
          వాడకం ,కాల్చడము!
ఓజోన్ క్షయం,
      అతినీలలోహితం,
                       భూప్రవేశము!
విపత్తులు ,అంధత్వం ,
      పంటలు దెబ్బతినడం,  
                                పివిఎల్!
3. అంతర్జాతీయ ,
        ఓజోన్ పరిరక్షణ దినము!
    నష్టాల అవగాహన,
           పూర్వస్థితి స్థాపనము!
   అడవుల నరికివేత పూర్తిగా,
                  ఆపివేయడము!
   మొక్కలు విరివిగా పెంచి,
          పచ్చదనం నింపడము!
 ఓజోన్  పర్యవేక్షణ కేంద్రాల,
       నెట్వర్క్ సాగించడము,
                             పివిఎల్!
________


కామెంట్‌లు