కార్తీకం నమో శివోహం ;-కవిరత్న నాశబోయిన నరసింహ (నాన),ఆరోగ్య పర్యవేక్షకులు, 8555010108.
నెలరాజు కృత్తిక తారతో కలిసుండే మాసం
బ్రహ్మి కాలం భక్తి పారవశ్య చన్నీటి స్నానం
క్షీర సాగర మథనం శుక్ల పక్ష ద్వాదశి దినం
ఆధ్యాత్మికానంద అమృత వాహిని కార్తీకం...

శుక్ల పక్ష శరత్చంద్ర వెన్నెల జలపాతం
శివ కేశవుల అత్యంత ప్రీతికర మాసం
తులసి ఉసిరి ప్రకృతిపూజ సకల శుభకరం 
సిరి సంపదల నిచ్చు కేదారేశ్వర వ్రతం...

కార్తీక వనవిహార భోజనం పరమ పవిత్రం
రంగవల్లుల కనువిందు వైభవ దీపోత్సవం
కార్తీక దీపారాధన సర్వ మంగళ దాయకం
స్నాన దాన జపాల ఉపవాస వ్రత మహాత్యం...

కఠిన నియమ నిష్ఠల మహిమాన్విత మాసం
అనుక్షణం శివనామ స్మరణం ఆత్మ సంతృప్తికరం
నాగుల కొలిచే చవితి పంచమి సదా సౌభాగ్యకరం
ప్రతి దినం పర్వం పవిత్ర శివ కేశవ మాసాంతం...

తులసి కోట ముందు గౌరీ దేవికి దీపాలంకరణం
హృదయ గదుల నిండుగా హరి హరుల భక్తిరసం 
దానధర్మం దయాగుణం ఙ్ఞాన మోక్ష ప్రాప్తికి మార్గం
సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు వికసించే పుణ్యకాలం...


కామెంట్‌లు