"తెలియునామీకు పిల్లలూ...?"(బాలగేయం :-)- కోరాడ నరసింహా రావు !
మన తెలుగునెలల పేర్లు... 
  తెలియునా మీకు పిల్లలూ ?
చైత్రముమొదలు...ఫాల్గుణము
వరకూ ఆరు ఋతువులతో... 
 అలరారే, పండ్రెండు తెలుగు 
.నేలలు మనకున్నవి... !

చైత్రములోనే... మోడులన్ని 
.చిగురించి, పచ్చదనముతో  
 ఆహ్లాదమును పంచును !

ఈ నెలలోనే... అమావాస్య 
.చీకట్లను చీల్చుకు...కలియుగ 
మ్ము  మొదలైనది... !
 ఆనందోత్సాహాలతొ మనము 
ఆ యుగాదినే...ఉగాదిగా... 
 ఆనందోత్సాహాల పండుగ 
  జరుపుకొందుము... !!
   ధర్మమునకు నెలవైన... 
 శ్రీరామచంద్రుని జననమును 
 కళ్యాణమును, భక్తి, శ్రద్ద లతొ 
 జరుపుచుందుము... !

మన రెండవనెల వైశాఖ          మాసము...!
 జగద్గురువు ఆదిశంకరులు... 
ఈ నెలలోనే పంచమి నాడు... 
పరమధర్మమును బోధించిన గౌతమ బుద్ధుడు పౌర్ణమినాడు 
 జన్మించి నారు... !
 సేవానిరతికి  ప్రతీకయైన
  హనుమపుట్టినదీ ఈనెలలోనే 

మన మూడవనెల... జ్యేష్ఠ     
  మాసము !
తదుపరి ఆషాడము... !!
 వరలక్ష్మీ, మంగళగౌరీ వ్రతము
 లతో అలరారే ఐదవ నెలయే
  శ్రావణము !  
  రాఖీ పండుగ..., స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాలు, ఈ నెలలోనే !

మనఆరవనెలయేభాద్రపదము
 ఆదిపూజలందుకును గణేశ 
  నవరాత్రులు ఈ నెలలోనే... !
   వెనువెంటనె ఆదిశక్తిఅమ్మను  
నవదుర్గలుగా నవరాత్రులు 
  ఆరాధించి...విజయ దశమిగా 
దసరాపండుగ చేసుకునే ఆశ్వ యుజ మాసము...!

మనతెలుగునెలలలోఎనిమిదవది,శివునికి అత్యంతప్రీతిపాత్ర మైనది కార్తీకమాసం...!
దీపావళి పండుగ మరునాడే మొదలౌనీ మాసం... !!

కేశవుని నియమ నిష్టలతో.... ఆరాధించు మార్గశిర మాసమే 
మనతొమ్మిదవ తెలుగు నెల !
 పడవది... పుష్యమాసం..., 
ముచ్చటగా మూడురోజులు జరుపుకును సంక్రాంతి పండుగ 
ఈ నెలలోనే... !!

తదుపరి వచ్చే మాఘమాసము 
వివాహములకు శ్రేష్టమైన నెల !
 దినకరుడు సూర్య భగవానుని 
రధసప్తమి ఈ నెలలోనే... !!

మహాశివరాత్రి, హొలీ లతో... 
 ముగిసే మన చివరి తెలుగు నెల ఫాల్గుణ మాసం... !

మన పండ్రెండుతెలుగు నెలలూ
పండుగలు - పర్వదినములతో 
ఆనందాన్ని కలిగించు... !
.ఉత్సాహమునే  పెంచు... !!

మన తెలుగునెలల పేర్లూ... 
 మన పవిత్రమైన పండగలూ 
తెలిసినవికదా పిల్లలూ...., 
 మీరూ పెద్దయినాక, మీపిల్లల కూ... తెలియజెప్పండి పిల్లలు!
    ********

కామెంట్‌లు