పోలీసులు ; డాక్టర్ . గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్

 ఖాకి బట్టలు వేసుకొని 
లాఠీ కర్ర పట్టుకుని 
డ్యూటీ అన్నా చట్టం అన్నా 
శాంతిభద్రతల మాటలు విన్నా 
ప్రాణంగా భావించేవారు 
దొంగలను దోపిడీదారులను 
హంతకులను నయవంచకులను
న్యాయబధ్ధముగ ఖైదు చేసేవారు
ప్రజల బాగు కోసం తమ ప్రాణాలనైనా
ఫణంగా పెట్టి ప్రజలను కాపాడేవారు 
పోలీసులండీ పోలీసులు
వారంతా ప్రజలకు మిత్రులేనండి!!

కామెంట్‌లు