చారిత్రాత్మక ప్రదేశం!;-డా.పి.వి.ఎల్.సుబ్బారావు, 9441058797.
బాల పంచపరి 138
==============
1. రెండవ పెద్ద భారతీయ,
                          రాష్ట్రము !
   జనాభా ఐదవ ,
                    పెద్ద రాష్ట్రము !
  యునెస్కో,
 వారసత్వాలున్న రాష్ట్రము !
  మన ,
         మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రము!
 నయనానందం,
          శ్రవణానందం, రామా!

2. చత్తీస్ గఢ్ తూర్పున!
    మహారాష్ట్ర దక్షిణాన  !
   గుజరాత్ పశ్చిమాన!
   రాజస్థాన్ వాయువ్యాన !  
   ఉత్తర ప్రదేశ్ ,
          ఈశాన్యాన, రామా!

3. ఖజరహో,
      గ్రూప్ మాన్యుమెంట్లు!
    భీం బేట్కా ,
                    రాక్ షెల్టర్లు!
   సాంచి,
      బౌద్ధ స్మారక చిహ్నాలు!
  పర్యాటకులకు ,
             అమిత ఇష్టాలు!
  నయనానందం,
      శ్రవణానందం ,రామా!

4. జబల్పూర్,
           దసరా ఉత్సవం !
   చిత్రకూట్ ,
       రామనవమి ఉత్సవం 
   ఖజరహో ,
         వార్షిక నృత్యోత్సవం!  
  గుర్తుండిపోయే ,
                 ఆనందోత్సవం!
 నయనానందం,
        శ్రవణానందం, రామా!

5. తాజ్ ఉల్ మనా జిల్,
                       భోపాల్ !
   మండూ ,
           రూపమతి మహల్!
   ఉజ్జయిని,
                మహాకాళేశ్వర్ !
    పన్నారిజర్వ్ ,
                       వైట్ టైగర్!
  నయనానందం ,
        శ్రవణానందం ,రామా!

6. బాంధవ్ నగర్ ,
                 నేషనల్ పార్క్!
    కన్హా,
               నేషనల్ పార్క్!
   సాత్పురా ,
                 నేషనల్ పార్క్ !
  సంజయ్ ,
                   నేషనల్ పార్క్!
  నయనానందం,
        శ్రవణానందం, రామా!

7. నర్మదా, తపతి,
                       నదులు!
   కుట్ని ఆనకట్ట ,
                     అందాలు !
   కుందల్పూర్ ,
       జైన దేవాలయాలు !
   రాష్ట్రం సగం ,
              అడవి శోభలు!
  నయనానందం,
       శ్రవణానందం, రామా!

8. కాళిదాస కవిత్వము!
    నాటకాలు పరవశము! 
    మొగల్ ఆస్థాన వైభోగము!
   తాన్ సేన్ అమర సంగీతము!
  నయనానందం,
       శ్రవణానందం, రామా !

9. శాస్త్రీయ ,
             జానపద సంగీతము!
     బైజు బావరా ,
                            గానము !
    కిషోర్ కుమార్,
                   గళ విన్యాసము! ,
   లతా మంగేష్కర్,
                    రాగాలాపనము!
   నయనానందం,
          శ్రవణానందం, రామా!
_________


కామెంట్‌లు