సౌందర్య శిఖరం!;-డా. పి.వి.ఎల్. సుబ్బారావు,- 9441058797.
బాల పంచపది
============
1. భారతమాత ,
            సిగ పారిజాతము!
  అద్భుత,
           సౌందర్య శిఖరము!   
  అదే అందాల ,
                మన కాశ్మీరము!
   పర్యాటకుల ,
           ప్రథమ వాంఛితము!
  కాశ్మీర్ అందాలు ,
     ఆనంద బంధాలు, రామా!

2. ఒకప్పుడు ఆ రాష్ట్రం,
                         ప్రత్యేకము!
   సొంత రాజ్యాంగం,
                          పతాకము!
  నిత్యం ఉగ్రవాదుల
                     ఆధిపత్యము!
   అడుగు పడాలంటే 
                        సంకోచము!
  కాశ్మీర్ అందాలు,
    ఆనంద బంధాలు, రామా!

3. ఆర్టికల్ 370 ,
                     రద్దయింది!
   జమ్ము రాష్ట్రం,
                      ఏర్పడింది!
   కాశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ,
                     ప్రాంతమైంది!
   లడక్ కాశ్మీర్ కి.
                      తోడయ్యింది!
   కాశ్మీర్ అందాలు,
    ఆనంద బంధాలు, రామా!

4. చక్కటి లోయల,
                        నిలయాలు!
     జీలం ,చీనాబ్,తావి ,
                          ప్రవాహాలు!
      హిమాలయ,శివాలిక్,
                        పర్వతాలు!
    సారవంతమైన ,
                        మైదానాలు!
   కాశ్మీర్ అందాలు ,
    ఆనంద బంధాలు ,రామా!

5. వాతావరణం,
                    ఆహ్లాదకరము !
   పర్యాటకులకు ,
                   ఆకర్షణీయము !
  లోయలు, పర్వతాలు,
                  హిమపాతము!
 అడుగడుగునా ,
                    ఉత్సాహము!
కాశ్మీర్ అందాలు ,
   ఆనంద బంధాలు ,రామా!

6. బహు స్టేడియంలు,
              శిక్షణ కేంద్రాలు!
    ప్రభుత్వ నిర్వహణ,
                   మైదానాలు!
    మౌంటనీరింగ్ ,
              శీతాకాలక్రీడలు!
     గోల్ఫ్ ఆటకు,
            ఉత్తమ శిక్షణలు !
    కాశ్మీర్ అందాలు ,
     ఆనంద బంధాలు, రామా!

7.   పర్యాటకులు,
                 మరిచిపోరు !
       దాల్ సరస్సు ,.
                  బోటు షికారు!
       మొగల్ తోటల,
               అందాల తీరు!
      శ్రీనగర్, గుల్మార్క్  
              మార్గాల సౌరు! 
    కాశ్మీర్ అందాలు,
    ఆనంద బంధాలు, రామా!

8. వైష్ణోదేవి ,
          దివ్య దర్శనాలు!
    అమర్ నాథ్ యాత్ర,
                అనుభవాలు!
   పూల తోటలు,
             ఆపిల్ పొలాలు !
    హస్త కళలు ,
          కాశ్మీర్ సాలువాలు!
   కాశ్మీర్ అందాలు ,
   ఆనంద బంధాలు, రామా! 
_________


కామెంట్‌లు