మినీలు @. కోరాడ నరసింహా రావు !
  * సఫలీకృతం *
.     .. ***
దాహార్తితో పాదచారులు... 
   చల్లని మంచినీరు, 
 .. మజ్జిగలతో... చలివేంద్రాలు 
   సత్యసాయి సేవానిరతి... 
     సఫలీకృతం.... !
      *****
     @ మనిషై రావలసిందే @
.         ******
  విద్య, వైద్యం, ఆధ్యాత్మి కోప దేశాలు.... !
  నిస్వార్థసేవ పరిపూర్ణ ప్రేమతో 
 కాబట్టే.. సత్యసాయి... 
   భగవానుడు కాగలిగాడు !
మంచిని చెయ్యటానికి... 
  ఆ దేవుఁడైనా.... 
..  మనిషై రావలసిందే... !
         ****
       @ తరించగలదు *
           ****
దయగల హృదయమే దేవాలయము... !
  జాలి,  కరుణ, ప్రేమ,సేవలే 
    దైవ ప్రసాదములు... !!
  ఆదేహమందున్న ఆత్మ....     
 ఉత్తమ గతులను పొంది... 
    తరించగలదు... !!
    ******

కామెంట్‌లు