అలరించిన కళోత్సవం  జిల్లా స్థాయి లో జరిగిన కళోత్సవం కనుల పండువగా సాగింది. జనగామ జిల్లాలోని వివిధ మండలాలనుండి వచ్చిన విద్యార్థులు అద్భుతమైన ప్రతిభను ప్రదర్శించి అందరినీ ఆకట్టుకొన్నారు
కామెంట్‌లు