తిరుప్పావై 11 వ పాశురము; సి మౌరళీమోహన్
 (నరసింహ గోష్టి నుండీ)
(సేకరణ: పి. యల్. నరసింహాచార్య దాసన్ & Edited by ఫణిహారమ్ రంగనాథ్)
(26.12.21)
     (కర్మ‌నిష్ట కల కుటుంబమున పుట్టిన
సౌందర్యవతి అయినట్టి గోపిక కృష్ణుడే తన
వద్దకు వస్తాడని నమ్మకముతో ఇంకా పడుకునే ఉన్న
దానిని ఈ పాశురములో గోదమ్మ తల్లి మేల్కొలుపుతూంది)
పాశురము:
 
కற்றுక్కరవై కణఞ్గళ్ పలకఱన్దు
శెற்றாర్ తిఱల్ అழிయ శెన్ఱు శెరుచ్చెయ్యుమ్
కుற்றమ్ ఒన్ఱుమ్‌‌ ఇల్లాద కోవలర్దమ్ పొற்కొడియే
పుற்றరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
‌శుற்றత్తు త్తోழிమార్ ఎల్లారుమ్ వన్దు
నిన్ ముற்ற்మ్ పుగున్దు ముగిల్వణ్ణన్ పేర్ పాడ
శిற்றாదే పేశాదే శెల్వప్పెణ్డాట్టి ! నీ
ఎற்றுక్కు ఉఱఙ్గుమ్ పొరుళ్ ఏలో రెంబావాయ్
 
ప్రతి పదార్థాలు:
కற்றுమ్ కరవై క్కణంగల్ పల ~ లేగదూడలు కల ఆవుల 
యొక్క అనేక మందల;
కఱన్దు ~ 
పాలను
 పిండు సామర్థ్యము కల వారు;
శెற்றாర్ తిఱల్ …
[8:25 am, 26/12/2022] C MURALI MOHAN. vijaya Durga: తిరుప్పావై – 11వ పాశురము
శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యుల వారి ఆంధ్ర అనువాదముతో
11వ పాశురము :-
కత్తు క్కఱవై క్కణంగళ్ పల కఱన్దు
శెతార్ తిఱ లళియ చ్చెన్రు శెరుచ్చెయ్యుమ్
కుత్త మొన్రిల్లాద కోవలర్దమ్ పొర్కొడియే
పుత్తర వల్గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
శుత్తత్తు తోళిమారెల్లారుమ్ వన్దు నిన్
ముత్తమ్ పుగున్దు ముగిల్ వణ్ణన్ పేర్పాడ
శిత్తాదే పేశాదే శెల్వప్పెణ్ణాట్టి ! నీ
ఎత్తు క్కురంగుమ్ పొరుళే లోరెమ్బావాయ్.
తాత్పర్యము:-
లేగదూడలు గలవియు, దూడల వలె నున్నవియు, నగు ఆవుల మందల నెన్నింటినో పాలు పితుకగలవారును, శత్రువులను ఎదిరించి బలముతో యుద్ధము చేయగలవారును, ఏవిధమగు దోషము లేనివారును అగు గోపాలకుల వంశమున మొలచిన ఓ బంగారుతీగా ! పుట్టలోని పాము పడగవలె నన్ను నితంబప్రదేశము గలదానా ! అడవిలోని నెమలివలె అందమైన కేశపాశముతో ఒప్పుచున్నదానా ! రమ్ము. చుట్టములును, చెలికత్తెలను మొదలుగ అందరును వచ్చిరి. నీముంగిట చేరిరి. నీలమేఘవర్ణుడగు శ్రీకృష్ణుని నామము కీర్తించుచుండిరి. కీర్తించుచున్నను నీవు ఉలుకక పలుకక ఉన్నావేమి? ఓ సంపన్నురాలా ! నీ నిద్రకు అర్థమేమో తెలుపుము.
ఆణ్డాళ్ తిరువడిగళే శరణమ్

కామెంట్‌లు
Popular posts
సింగపూర్ లో యలమర్తి అనూరాధకు సన్మానం
చిత్రం
ఉదయం మా హృదయం...- ప్రమోద్ ఆవంచ 7013272452;
చిత్రం
దగ్గు , ఆయాసం,పిల్లి కూతలు - నివారణ ------------------------------------------------------- పిల్లల్లో జలుబు, దగ్గు, ఎక్కువైనప్పుడు ఊపిరి తిత్తుల్లోని శ్వాస మార్గాలు ముడుచుకు పోయినప్పుడు శ్వాస వదులుతున్నప్పుడు శబ్దం వస్తే దాన్ని పిల్లి కూతలు అంటారు. దీనికి ఉబ్బసం కూడా ఒక కారణం కావచ్చు. వైరస్ బాక్టీరియా , కారణంగా శ్లేష్మపు పొరలు వాచిపోతాయి. దాని వల్ల గురక వస్తుంది కఫం వాలా జ్వరం కూడా రావచ్చు. చిటికెడు పిప్పళ్ల చూర్ణంలో తేనే వెచ్చని నీటిలో కలిపి తాగిస్తే కఫ జ్వరం తగ్గిపోతుంది పిప్పళ్ల పొడిని పాలతో కలిపి తాగిస్తే ఉబ్బసం తగ్గి పోతుంది. పిప్పళ్ల పొడితో బెల్లం కలిపి తినిపిస్తే దగ్గు, ఉబ్బసం తో పాటు రక్తహీనత కూడా నివారించ వచ్చు. - పి . కమలాకర్ రావు
చిత్రం
సాహితీ ప్రియులకు అపురూప కానుక పొయిట్రి వర్క్ షాప్;-- యామిజాల జగదీశ్
చిత్రం
చిత్రం ;సాక్షి- 9వ తరగతి
చిత్రం