తెలుగుజ్యోతులు ప్రసరిస్తా;-గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
నేను 
తెలుగుబిడ్డను 
మాతృబాషను తలకెత్తుకుంటా

నేను 
వెలుగుగడ్డను
తెలుగుదేశాన్ని మెరిపిస్తా

నేను 
తేనెచుక్కను
తెలుగుపలుకులకు తీపినద్దుతా

నేను 
తెలుగుకవిని
కమ్మనికవితలను కూరుస్తా

నేను 
చక్కని కవిచంద్రుడను
తల్లిభాషపై చల్లనివెన్నెలకురిపిస్తా

నేను
శ్రావ్యమైన తెలుగుపాటను
గాంధర్వగానం వినిపిస్తా

నేను
కుంచెపట్టిన చిత్రకారుడను
తెలుగుతల్లిని అందంగాతీర్చిదిద్దుతా

నేను
కోకిల కంఠమును
తెలుగుశ్రావ్యతను తెలుపుతా

నేను
నెమలి నాట్యమును
పురివిప్పి తెలుగుసొగసునుచూపిస్తా

నేను
పాలబుగ్గల పసివాడను
అమ్మబాషను ముద్దుముద్దుగా పలుకుతా

నేను
కనిపించకుండా వినిపిస్తా
చక్కగా చదివిస్తా

నేను
తెలుగువీరుల పౌరుషమును
బొబ్బిలి పలనాటికథలు చెబుతా

నేను
తెలుగుకవుల ప్రతీకను
తెలుగోళ్ళ ఘనచరిత్ర చాటుతా

నేను
తెలుగుతల్లి ముద్దుబిడ్డను
తలయెత్తుకొని తిరుగుతా

నేను
కాంతులుచిమ్మే తెలుగుజ్యోతిని
దశదిశలా వ్యాపిస్తా


కామెంట్‌లు