;చిత్రం; -సంజన 8వ.తరగతి బి-విభాగము తెలంగాణసాంఘికసంక్షేమగురుకులబాలికలపాఠశాలమరియుజూనియర్ కళాశాల ములుగు సిద్ధిపేట 

కామెంట్‌లు