గజల్ లాహిరి ;-సి.హేమలత(లతాశ్రీ)9666779103
అందమైన మనస్సుంది
 చూడరావ ఒక్కసారి/
ప్రియమార మాటలనే
చెప్పరావ ఒక్కసారి//

కనులు తెరిచి కలలుకంటు
నన్నునేను మరిచానూ/
రెప్పదాటి కనులముందు
కానరావ ఒక్కసారి//

మౌనముగా ఊసులన్నీ
మల్లెలు గా తురిమినాను/
గుండెలోని గుబులంతా
తీర్చరావ ఒక్కసారి//

తీపికబురు చెప్పాలను 
తలపులతో తడిచానూ/
మకరందపు పలుకులనే
వినగరావ ఒక్కసారి//

పువ్వులాగ నా మనసే
నింపుకొనే పరిమళాలు/
వదిలిపోని తూనీగల
చేరరావ ఒక్కసారి//

కలనైనా ఇలనైనా
 మనలోకము పూలవనం/
హాయిగొలుపు వీచికలా
చుట్టరావ ఒక్కసారి//

జతకలిసే క్షణమునకై
చకోరమై వేచినాను/
ప్రేమమీర లతాశ్రీని
పిలవరావ ఒక్కసారి//కామెంట్‌లు