మనిషి!!; -సునీతా -ప్రతాప్, ఉపాధ్యాయిని పిఎస్ నంది వడ్డేమాన్ నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా.
పైసా ఖర్చు లేకుండా
నిరంతరం పనిచేసే
యంత్రాలు-గుండె కిడ్నీ లివర్!!

విశ్వంలోనే
ఎవరు తయారు చేయలేని
యంత్రం-మనిషి!!!

అత్యంత తెలివైన 
సూపర్ కంప్యూటర్ మెదడు!!!

విశ్వంలోనే
అత్యంత అద్భుతమైన
మాటల మాంత్రికుడు-మనిషి!!

ఎంతో విలువైన మనిషి
వయసు వందేళ్ళే!!?

వీలైతే నిండు నూరేళ్లు
జాతీయ జెండా ఎగిరేద్దాం!!?

On the occasion of republic day celebration 26th January

కామెంట్‌లు