దివ్య జ్యోతులు;-కొప్పరపు తాయారు;-ఫోన్ :9440460797
            అందమైన దివ్యకాంతులు
             అమ్మ  చల్లని చూపులు
             అపురూపమైన వెచ్చదనం
             నాన్న ఆలింగనం గుర్తు జేయు!

            కమ్మనైన దీపావళి కడు
            రమ్యంగా అలంకరించుకుని
            సుఖసంతోషాల భారాన్ని మోసుకొచ్చె నేడు 
            నరకాసురుని పాపమో , మన అదృష్టమో,
            పండగే  పండుగ !!!

      ‌‌.    అందాల మధ్య హాయిగొలిపే గీతానికి
           లయలా టపా కాయలు టప టపా రావాలు
            కాకరపువ్వొత్తుల అతిరమ్యమైన సున్నిత
           పూలజల్లుల అందాలు అలరించగ
           వయోతారతమ్యాల మరచి ఆనందహేల
           సర్వులు అనుభవించగ!

           ఆనందించడం అందరి హక్కు!
           అందుకే  ఇది ఆందరి పండుగ,
           కొత్తబట్టల నవ్యసువాసనలతో
          నవ్వుల దివ్వెల మధ్య మతాబులు
‌.      ‌‌.  దరహాసాల ధరణి నిండె కాంతులతో,!!
=======================================
కొప్పరపు తాయారు;-ఫోన్ :9440460797
17/462 B3, N.V.R.St
Nehru nagar
మదనపల్లె , (అన్నమయ్య జిల్లా)
పిన్ :517325


కామెంట్‌లు