ఉగాది సౌరభం:-యలమర్తి అనూరాధ--హైద్రాబాద్--చరవాణి:9347260206
వసంత సుందరి ఆగమనం చిగురాకుల సందర్శనం కోయిల రాగాల సందడి గుడి గంటల గలగలలు షడ్రుచుల సమ్మేళన ప్రసాదం  పంచాంగ శ్రవణం పులకరింపులు  కవి సమ్మేళనం సందడి  ఇదే కదా ఉగాది సౌరభమంటే!
చిత్రం
విసన కర్ర : ----డా.కె .ఎల్ .వి.ప్రసాద్ , హన్మకొండ .
పేదవాడికి పనిచేసినంతవ రకూ, ఉక్క పోతలు చెమటలూ చల్లదనాలూ గుర్తుకే రావు..! విశ్రాంతి సమయంలో , విసనకర్ర ఉండగా ... ఏ .సి ,లూ -కూలర్లూ  సీలింగ్ ఫ్యాన్ లూ  ఆలోచనలకు రావు ! ఉన్నదానితో - తృప్తిపడడం  సామాన్యుడి లక్షణం ! వీలుకానిదాని గురించి  ఆలోచించడం .... మాయదారి రోగం ...!!
చిత్రం
డయోనారా టీవీ:-వరుకోలు ‌మాధవి, -గృహిణి,కవయిత్రి -సిద్దిపేట-చరవాణి:9441782816.
డయోనార టీవీరా  మా ఊరిలో ఉండెరా ఊరియందరికది  ఆత్మబంధువాయెరా తెలుపు నలుపు బొమ్మలన్నీ తెగవచ్చుచుండెరా వారావారమునాడు  ఆదివారము నాడు  పాత సినిమాలు చూసి  పరవశించి పోదుమురా ప్రతి శుక్రవారము  చిత్రాలహరి వచ్చి  చిత్రమైన పాటలువిని చిందులేయువారమురా భారత రామాయణాలు  బాగుగానుచూసిజనులు  బాధ్యతలు గుర్తెరిగి  నీతి…
చిత్రం
అమ్మ దీవెన : ----డా . కె . ఎల్ . వి . ప్రసాద్ , హన్మకొండ
‘’ ఇల్లంతా ఎవరు ఇలా చిందరవందరగా తయారు చేసారు ?’’అంటూ లోప లోకి ప్రవేశించింది అమ్మ .  అది శనివారం సాయంత్రం,చాలా పొద్దుపోయిన సమయం . అమ్మ రోజంతా ఆఫీసులోపనిచేసి అలసిపోయి ఇంటికి వచ్చింది . సరాసరి మధ్య  హాలులోనికి ప్రవేశించిన అమ్మ ,అక్కడి పరిస్థితి చూసి తోక తొక్కిన త్రాసులా లేచింది ! ఆ సమయంలో అమ్మను చూడా…
చిత్రం