కవితావిందులు;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
కవికి అక్షరాలే అన్నపు మెతుకులు కవికి పదాలే గోరు ముద్దలు కవికి తలపులే దప్పికతీర్చు జలాలు కవికి అల్లికలే కడుపు నింపులు కవికి మాటలే డబ్బుల మూటలు కవికి అందాలే అంతరంగ అనుభూతులు కవికి కలమే పదునైన ఆయుధము కవికి కాగితమే వడ్డించే విస్తరాకు కవికి రంగులే మనసుకు పొంగులు కవికి పాటలే ప్రాసల నడకలు కవికి వస్తువే వి…
సునంద భాషితం ;- వురిమళ్ల సునంద ఖమ్మం
న్యాయాలు -427 ఉష్ట్ర శూల న్యాయము ****** ఉష్ట్ర అనగా ఒంటె,లొట్టె,లొట్టిపిట్ట,క్రమేలకము,మయము,మహంగము,వాసంతము అనే అర్థాలు ఉన్నాయి.శూల అనగా ఇనుప శలాక,(ఆయుధ విశేషము,) శివుని ఆయుధము తీవ్ర ఆవేదన. "ఒంటెకు గల శూల నొప్పి  రోకళ్ళతో గానీ చక్కబడదు". అంటారు. చక్కగాదు లొటిపిట శూల రోకండ్ల గాని" అనే …
సౌందర్యలహరి ;- కొప్పరపు తాయారు
🌟శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత 🌟 గిరామాహుర్దేవీం ద్రుహిణగృహిణీమాగమవిదో హరేః పత్నీం పద్మాం హరసహచరీమద్రితనయామ్ । తురీయా కాపి త్వం దురధిగమనిఃసీమమహిమా మహామాయా విశ్వం భ్రమయసి పరబ్రహ్మమహిషి ॥ 97 ॥ కదా కాలే మాతః కథయ కలితాలక్తకరసం పిబేయం విద్యార్థీ తవ చరణనిర్ణేజనజలమ్ । ప్రకృత్యా మూకానామపి చ కవితాకారణతయా కదా ధత్…
సునంద భాషితం ;-వురిమళ్ల సునంద, ఖమ్మం
న్యాయాలు -426 ఉష్ట్ర లగుడ న్యాయము ****** ఉష్ట్ర అనగా ఒంటె.లగుడ అనగా కఱ్ఱ,కట్టె, దండము అనే అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒంటె తనచేత మోయబడే కర్రల చేతనే తాను దెబ్బలు తింటుంది.  అనగా మూర్ఖత్వంతో చేసే పనుల వల్ల మూర్ఖుడే నష్ట పోతాడనే అర్థంతో ఈ న్యాయమును ఉదాహరణగా చెబుతుంటారు.  ఎలాగూ "ఉష్ట్ర లగుడ న్యాయము" గు…
మానవత్వం - సి.హెచ్.ప్రతాప్
మానవతను ఉపాసించలేని యధాయోగ్యం గా వ్యవహరించలేని పరిశుద్ధ మనసుతో  పవిత్రంగా స్వార్ధరహితంగా సాటి వారిని ప్రేమించలేని జీవితం నిరర్ధకం పరులతో శాంతంగా, సరళంగా ప్రేమతో ధర్మ బద్ధంగా వ్యవహరించుట అత్యావశ్యకం మనశ్శాంతి, ఆత్మ తృప్తి ప్రాప్తం సమాజ శాంతి స్థాపన తధ్యం మానవత్వం ఉపాసించిన జీవితం పువ్వుల వలె రంగురం…
దివ్యజ్ఞానమూర్తి!;-- డా.గౌరవరాజు సతీష్ కుమార్.
వరకవిగా వెలుగొందిన సిద్దప్ప తెలగాణపు తొలి సమాజకవి కదనప్పా! జ్యోతిష,వాస్తు,ఆయుర్వేద,యోగ, సంగీత,సాహిత్య ప్రవీణుడైన దివ్యతేజోమూర్తి! ప్రస్తుత సిద్దిపేటజిల్లా,గుండారెడ్డిపల్లి అనే మారుమూల గ్రామంలోని శాలివాహనకులంలో లక్ష్మి,పెద్ధరాజయ్య దంపతుల పవిత్రగర్భాన జన్మించిన సురలోకపు దివ్యదేవతామూర్తి! సమాజ మూఢత్వ…