బతకాలంటే పారిపో - హాస్య నీతి కథ- డా.ఎం.హరికిషన్ - 9441032212 - కర్నూలు
ఒక కలుగులో ఒక ఎలుక వుండేది. ఆ ఎలుకకు ఒక చిన్నపిల్ల వుండేది. ఆ పిల్లకు కలుగులోంచి బైటకు పోయి అడవంతా తిరిగి రావాలని ఒకటే కోరిక. కానీ వాళ్ళ అమ్మ బైటికి పంపేది కాదు.        *నీవు ఇంకా చిన్న పిల్లవు. ఎవరు మనవాళ్ళో ఎవరు పగవాళ్ళో తెలియదు. ఆపదలు ఎదురైనప్పుడు ఎలా తప్పించుకోవాలో తెలుసుకున్నాక పోదువులే అని చ…
చిత్రం
అవసరం (నాకిష్టమైన మాట). : - వసుధా రాణి
కొంతమంది స్నేహితులు బాల్యం నుంచి మనతో వుంటారు పెద్దయ్యేదాకా  కూడా . అలా నాకు గల  స్నేహితులలో  సునీత ఒకటి . పి.రామమూర్తి  రసాయనశాస్త్ర ఉపాధ్యాయులు వాళ్ళ నాన్నగారు.తల్లిదండ్రులకు ఒక్కతే పిల్ల సునీత .అదీ చాలా ఆలస్యంగా పుట్టింది. ఇంక వాళ్ళ అమ్మగారికి ఎంత జాగర్త అంటే మొత్తం బడిలో పిల్లలకంతా సునీత ఓ విం…
చిత్రం
వర్ణాల పరిమళం: -- యామిజాల జగదీశ్
చిత్రకళా వేదిక వేళయ్యింది మూసారు తలుపులు ప్రేక్షకులు బయటకు వచ్చేసారు కొందరి కళ్ళల్లో  వర్ణాలు ప్రతిబింబిస్తున్నాయి నిశ్శబ్ద రాత్రిలో వర్ణాలు నదీప్రవాహమై వేదిక గదినిండా  వ్యాపించింది ఆరోజు రాత్రి వరకూ అందరినీ ఆకట్టుకున్న చిత్రాలన్నీ ఒకదానికొకటి  దగ్గరయ్యాయి ఓ చిన్నారి పరుగున వచ్చి మరొక చిత్రంలో ఉన్న…
అమ్మ మాట (బాలగేయం)-సత్యవాణి
అమ్మ మాట వినుము బాల అది నీకు మేలు చేయు నాన్న మాట నమ్ము బాల ఆపదలు ఇంతైన రావు గురువుమాట వినుము బాల' సుజ్ఞానమెంతొ అబ్బునీకు అక్కమాట వినుము బాల అమ్మవలెనె హితవుచెప్పు అన్నమాట వినుముబాల నాన్నవలెనె నడవడిక నెేర్పు హితునిమాట వినగ నీవు చెడుదారుల చేరనీదు సుద్దులెపుడు వినుముబాల బ్రతుకు సరిదిద్దుకొనగ వీలు న…
చిత్రం