వానలో జింకపిల్ల (బాలల సరదా నీతి కథ )-డా.ఎం.హరికిషన్-కర్నూలు-9441032212
ఒక అడవిలో ఒక జింకపిల్ల ఉండేది. అది అడవిలో చెంగు చెంగున ఎగురుతా గెంతుతా ఉండేది. ఒక రోజు అలా తిరుగుతా వుంటే ఒక్కసారిగా ఆకాశంలో దట్టంగా మేఘాలు ముసురుకోసాగాయి. 'అయ్యబాబోయ్ కాసేపటిలో వాన వచ్చేలా ఉంది. అంతలోపల ఇంటికి చేరుకోవాలి' అనుకొని ఇంటి వైపుకు ఉరకసాగింది. నెమ్మదిగా ఆకాశం నుండి ఒకొక్క చినుక…
చిత్రం
మన పాపాయి (బాల గేయం ):---.యం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు.
పాల బుగ్గల పాపాయి  పండు చెండు నీకేనోయ్  వేల చుక్కల ఆకాశం  నీ కోసమే వెలిగిందోయ్ ! తప్పటడుగుల తమ్మాయి  అల్లరి గంతుల తువ్వాయి  చీపురుపట్టి అమ్మకులాగా  వాకిలి చిమ్మే గడుగ్గాయి! అక్షరదీపము నువ్వమ్మా  లక్షణం గా చదువమ్మా  చిక్కులులేని బ్రతుకుకోసమే  చక్కని చదువుల నీవమ్మా ! ఎక్కడ ఉంది స్వాత్రంత్రమ్?  కట్టు…
చిత్రం
ఆడపిల్ల: -సత్యవాణి
ఆడపిల్లను నేను అబలగా పెరుగను నేను అడుగులేయడం నేర్చినప్పటినుండి తడబడను నేను నేలపడబోను నేను ఆత్మ స్థైర్యం నా ఆయుధం ఆత్మాభిమానం  నాకు ఆభరణం అనుకొన్నది  సాధించగల పట్టుదల అలవరచుకొంటాను గురి ఏర్పచుకొంటాను గుట్టుగా సాధించుకొంటాను అందలం ఎక్కడంనుండి అంతరిక్ష గుట్టు విప్పడం వరకు అగాధాలు శోధించడంనుండి అంతరిక…
చిత్రం
కొండలనుంచి కోనకి.:-వసుధారాణి.
మా పెద్దక్కయ్యకి గల అభిరుచుల్లో పురాతన దేవాలయాలసందర్శనం ఒకటి (పాత ఇత్తడి అండాలు,రాగి బిందెలు లాంటివే కాక).కనిగిరి ప్రాంతంలో కల పురాతనమైన భైరవకోన ముందుగానే తెలుసుకుని మరీ వచ్చినట్లుంది.సరే ఇంక వాళ్ళు మాత్రం ఏమి చేస్తారు కొత్తచుట్టరికం కదా . వ్రతం అయిన మరునాడు ఉదయం మా పెద్దక్కయ్య చంద్రకాంత రంగు చైనా…
చిత్రం
జాతీయ బాలబాలికల దినోత్సవం:- కవిత వేంకటేశ్వర్లు
బాలబాలికలు తల్లి దండ్రులకు రెండు కళ్ళు చీకటి లేని దీపాలు కంటి కనుపాపలు ఇంటి ఆణిముత్యాలు కెంపు వజ్రాలు ఇద్దరు ఉండాలి లోకానికి బాధలు తీర్చే శోకానికి ముదం నింపే మనసుకి పదం పలికే జివ్హ్యాకి ఆవేదనను తొలగించడానికి ఆహ్లాదము కలిగించడానికి కష్టాన్ని మరిపించడానికి ఇష్టాన్ని తీర్చడానికి బాలబాలికలు ఉండాలి ఇంట…
చిత్రం