పాఠశాలకు తోలి అడుగులు
న్యూజిలాండ్ లో ఐదేళ్లు నిండగానే పాఠశాలకు వెళ్ళాలి. ఈ రోజు ఆద్య పుట్టిన రోజు, ఆదివారం పెద్ద వారు అందరికి సెలవు కాబట్టి నిన్న రాత్రి పుట్టిన రోజు వేడుకలు జరుపుకుంది. ఈ రోజు సోమవారం ఉదయం ఆద్య తమహో  పాఠశాలకు వెళ్లడం ప్రారంభించింది. ఈ రోజు నుంచే ఆరియా కూడా డే కేర్ వెళ్లడం ప్రారంభించింది. ఇద్దరిని అమ్మ …
చిత్రం
అమృత మూర్తి కి,కుసుమాంజలి ...!!*:- --డా.కె .ఎల్ .వి.ప్రసాద్ , హనంకొండ.
అమ్మ లు  అనేక రకాలు  అయినా ... అమ్మ ..అమ్మే ! అమ్మ స్థానానికి  మరో __ ప్రత్యమ్నాయం లేదు , అందుకే ... అమ్మపాత్ర  అనిర్వచనీయం ! కొందరు అమ్మలు  కొడుకులను , అదికంగా _ ప్రేమిస్తారు , కొందరు అమ్మలు  కూతుళ్లను , ఊహించనంతగా , ప్రేమిస్తారు , ఎక్కువశాతం తల్లులు  కొడుకులను _కూతుళ్లను  సమాన నిష్పత్తిలో , ప్రేమ…
చిత్రం
మాతృమూర్తి*సోయగముప్రక్రియ*:-ధనాశి ఉషారాణి-చిత్తూరు జిల్లా-భాకరాపేట
అనితర ప్రేమకు గుర్తుగా  వినయ మోప్ప చేయ  కొడుకుబి డ్డలుచేయ వలయును  తడుము కొనక నిలిచి  తల్లిసే వలకేది సామ్యము  తల్ల డిల్లు మనసు  బిడ్డల కొరకుసో యగమున మమతలూ రుతనయు లకొరకు  సమము యుండు ప్రేమ  బిడ్డలం దరిపైన సేవలో  కొండ యoత బలము  జగతివె లుగునట్లు చేయును  సుగతి తోడ జరుగ ఉన్నతి కొరకుసో యగమున
చిత్రం
రుధిర జ్వాలకు జోహార్!:-కిలపర్తి దాలినాయుడు9491763261
ఉన్నత స్థానాన్ని గెలుచుకున్న కవిత* *********************************************** భారత మాతను తెల్ల ఏనుగులు కాళ్ళతో కుమ్ముతున్నవేళ... సింహ స్వప్నమై పుట్టాడు అల్లూరి !విప్లవఝరి! ఆకులు అల్లాడినా చెట్లు తలలుపినా కారణమని గిరిజన గూడేన్ని హింసించిన తెల్లకుక్కలను వెంట దవిలిన నిజ నాయకుడు సీతారామరాజు! పాండ్…
చిత్రం
*అమ్మ మనసు*:-బెజుగాం శ్రీజ-ట్రిపుల్ ఐటీ బాసర-గుర్రాలగొంది జిల్లా సిద్ధిపేట-చరవాణి:8897875575
1ఆ.వె. మాతృమూర్తి యైన మన అమ్మ దైవమై సృష్టి యందు తాను కష్టపడును కమ్మనైన ప్రేమ ఖర్చులేకుండగ  చూపుతుంది అమ్మ సుఖము కొరకు 2ఆ.వె. అమ్మప్రేమచూపు అనురాగమేపంచు దేవతంతగొప్ప దీవెనిచ్చు ధనములేనియెడల ధైర్యమునే నింపు బాధనుతొలగించు భవితపెంచు 3 ఆ.వె. ఆకసమును మిన్న అమ్మనీ యోర్పును ప్రేమచూపుపెంచు పేర్మి తోడ పిల్లలా…
చిత్రం