పోరాటం వద్దు-ఐక్యతే ముద్దు. ;-డా.బెల్లంకొండనాగేశ్వరరావు.చెన్నయ్.
తమముందుఉన్నఒకరొట్టెకోసం రెండుపిల్లులు ఈరోట్టె  నాకంటే నాకేకావాలి అని వాదులాడుకోసాగాయి.అటుగావెళుతున్నకోతి పిల్లుల వాదులాటవిని"ఏమిటి అల్లుళ్ళు మీలో మీరేవాదులాట"అన్నది. "కోతి మామా ఈరొట్టెను ముందుగా నేనేచూసాను ఇదినేనే తింటాను"అన్నది మొదటి పిల్లి."లేదు రొట్టెను మొదట నేనేచూసాన…
చిత్రం
"ఉత్పలమాలలో వాసరేశ్వరి స్తుతి"!!!;-"సాహితీసన్మిత్ర"కట్టరంజిత్ కుమార్--తెలుగుఉపన్యాసకులుసిద్ధిపేట-చరవాణి :- 6300474467
నాకలమందు నీవెపుడు నాట్యముసేయగ పద్యమాయెనే నీకది హారమేసితిని నీవిటుజూడవె వాసరేశ్వరీ నీకరుణాకటాక్షములు నిండుగమెండుగ నందజేయగన్ నాకది చాలునమ్మనిను నామదిలోపల నిల్పుకుందునే!!!
చిత్రం
సు (నంద) భాషితం ;- సునంద వురిమళ్ల,ఖమ్మం
మౌనం అప్పుడప్పుడు అవసరం.. ఎందుకంటే *మనలోకి మనం అంతర్వీక్షణ చేసుకుంటూ మన గురించి  ఆలోచించడానికి ,మనమేంటో తెలుసుకునేందుకు, మనలోని లోపాలను సరిచేసుకుంటూ మనల్ని మనం పుటం పెట్టుకొని బంగారంలాంటి వ్యక్తిగా మనగలిగేందుకు మౌనం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. అంతే కాదు కుటుంబంలో ఇరువురి  కోపతాపాల మధ్య మాటా మాటా పెరిగే సం…
చిత్రం
దేశానికే సూర్యులు;--పెందోట వెంకటేశ్వర్లు -- అధ్యక్షులు, శ్రీవాణి సాహిత్య పరిషత్
ముత్యాలు రత్నాలు ఉయ్యాలో  సముద్రాలో ఉంటాయి ఉయ్యాలో అలలతో పాటుగా ఉయ్యాలో  పై పైకి వస్తాయిఉయ్యాలో  ఒడ్డుకే చేరేను ఉయ్యాలో  ఒడ్డుకు చేరిన ఉయ్యాలో  ఇసుకలో నుంటాయి ఉయ్యాలో  మంచి వాళ్ళు కూడా ఉయ్యాలో  మన మధ్య నుంటారు ఉయ్యాలో  మంచినే చేస్తారు ఉయ్యాలో మంచినే  చెబుతారు ఉయ్యాలో వారిలాగ చేస్తు ఉయ్యాలో  చూసి నే…
చిత్రం
అరిపిరాల తారావళి; - రామ్మోహన్ రావు తుమ్మూరి
11 ఇటనొక పాత శివాలయ మటులనె వీరాంజనేయయాలయమున్ వేం కటపతి యాలయమాపై దిటవుగ గిద్దెపెరుమాండ్ల దేవళముండెన్ 12 పెద్ద గడియారమన్నది ఒద్దికగా ఒంటి బురుజుదొక మేడొప్పున్ నిద్దముగ నడిమి యంగడి గద్దెన నిలుచుండి కాల గణనము దెల్పున్ 13 ఊరికి దక్షిణ ద్వారము తోరణము కమాను యొప్పు  తోవకు నడుమన్ గుర్తు యది నిజాం పాలన మా ర…
చిత్రం