అమ్మ!!!0 ప్రతాప్ కౌటిళ్యా
మన మీద అమ్మకు ఎప్పుడూ  అభద్రతే!!! ఆ ఆభద్రతాభావంతోనే మనల్ని కాపాడుకోవడానికి. రూపం మార్చుకుని మళ్లీ మళ్లీ జన్మించింది.!! అది అమ్మ-అది అమ్మ ప్రేమ!! తానున్నా లేకున్నా మనకు తోడుగా అక్కను కన్నది!! మా ఇద్దరికీ తోడుగా చెల్లిని కన్నది!! ఆ తర్వాత బాధ్యతగా భార్యగా వచ్చింది!!!!! చివరగా కూతురుగా జన్మించింది!!! …
చిత్రం
తూర్పు దిక్కు;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
తూర్పు తెలతెలవారింది వెలుగు పూవులు పూసింది చీకటి తెరలను చీల్చుతూ ఉదయరాగం పాడింది జీవులను నిద్ర లేపింది సోమరితనం తరిమింది పక్షుల కిలకిలరావాలకు స్వాగతం పలికింది తూర్పు వైపు  సూర్యునికి జన్మ స్థలమే వీరునికి తూర్పమ్మకు సుపుత్రుడు జీవకోటికి స్నేహితుడు శుభ సూచికమే తూర్పు పాఠాలెన్నో నేర్పు ప్రాతఃకాలము శాం…
చిత్రం
క్రుంగదీయు కలతలు- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
గుండెలోని కలతలు మండు చుండు నిప్పులు మదిని శాంతి చోరులు విష సర్పపు కోరలు వదిలేస్తే మేలులు జరుగునోయి శుభములు ఉండును సుఖశాంతులు వికసించును మనసులు కలత లేని బ్రతుకులు కాంతులీను ప్రమిదలు ముద్దులొలుకు పైరులు ముద్దబంతి సొగసులు వీడాలోయ్! కలతలు వర్ధిల్లును బ్రతుకులు విరియాలోయ్! నగవులు కురియాలోయ్!  మమతలు
చిత్రం