చిత్రానికి పద్యం సాహితీసింధు సరళగున్నాల
చం*గరికనుచీలికౌనటులకాలిసహాయము పట్టి ముక్కుతో పరులకు సంతుజిక్కకను పైరులనెండిన గడ్డిపోచలన్ మెరుగుగ తీర్చిదిద్ద ,ప్రణమిల్లును మానవ జాతినీకికన్ సరిగన లేరు నీ గృహపు సౌరునుమించిన సౌధమెచ్చటన్
చిత్రం
ఓ అక్షర గేయం;--గద్వాల సోమన్న,-ఎమ్మిగనూరు.
ఓ పిక  మెండుగ ఉండాలి ఓ డలా బ్రతుకు సాగాలి ఓ టమి నొందిన వారికి ఓ దార్పునే ఇవ్వాలి ఓ టి కుండలా ఉండొద్దు ఓ ర్వలేనితనం  వద్దు ఓ గిరం మాదిరి మారి ఓ జోన్ పొర కావాలి ఓ షధీశుడు అందము ఓ ష్ఠం అంటే అధరము ఓ నమాలు నేర్చుకున్న ఓ లలాడు ప్రతి హృదయము ఓ లిగ అంటే భక్ష్యము ఓ లి మామ ఇచ్చు శుల్కము  ఓ ఘము అనిన సమూహం ఓ రు…
చిత్రం
రథసప్తమి విశిష్టత
నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుషే  జగత్ప్రసూతి స్థితినాశ హేతవే !  త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే  విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే !!  మాఘ మాసము అనగానే రథసప్తమి స్ఫురిస్తుంది. మాఘ శుద్ధ సప్తమిని రథసప్తమి అంటాము. మాఘ శుద్ధ సప్తమిన అదితి కశ్యపులకు జన్మించిన శ్రీ సూర్య నారాయణుడు, పుట్టగానే ఒక అద్భుతమైన రథమునెక్కి లోక…
చిత్రం
ఊరకుండేదిలేదు ఒట్టిగా!; - గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
ఏదైనా! ఏమైనా! ఊరకుండేదిలేదు ఒట్టిగా! కనిపించనీ! కనిపించకపోనీ! ప్రకృతి అందచందాలు వికసించిన విరులు అంబుధినందు అలలు  మింటిలో మేఘాలు నర్తించే నెమలులు  పచ్చని చిలుకలు ప్రవహించే నదులు  కాకులుదూరని కారడవులు గలగలసాగే సెలయేర్లు ప్రసరించనీ! ప్రసరించకపోనీ! కమలాప్తునినుండి కిరణాలు వెన్నెలరాయుని వన్నెచిన్నెలు త…
చిత్రం
యువత- భవిత;- దమరసింగి రాజు;--చరవాణి: 7382271171
ఓ యువకుల్లారా సమాజ నిర్మాతల్లారా దేశ భవితను మార్చే సైనికులారా రుగ్మతలను తుడిచి పెట్టే తూటాలు మీరు ఆవి నీతిని అంతమందించే యోదుల్లారా రాజకీయ ప్రక్షాళన చేసే రాజుల్లారా మద్యపాన నిర్ములనకు  నడుంబిగించాలి స్వార్థం దరిచేరనీకు మధ్యపానం ఊసే తేకు అవినీతి అటకట్టించు ఆర్థిక వ్యవస్థకు అండగా నిలబడు సుపరిపాలనకు చ…
చిత్రం