ప్రయాణం;- గుండ్లపల్లి రాజేంద్రప్రసాద్, భాగ్యనగరం
అలల పయనం
తీరమువరకే
ఆలోచనల పయనం
అంతమయ్యేవరకూ

ప్రేమ పయనం
పెళ్ళివరకే
సంసార పయనం
శవమయ్యేవరకూ

మేఘ పయనం
వానకురిసేవరకే
మెరుపు పయనం
మెరిసేటంతవరకూ

కలల పయనం
మేల్కొనేవరకే
రైలు పయనం
పట్టాలున్నంతవరకూ

ఒంటరి పయనం
తోడుదొరికేవరకే
జంట పయనం
భ్రమలుతీరేవరకూ

శ్వాస పయనం
గుండెచేరేవరకే
స్నేహ పయనం
కడవరకూ

అక్షర పయనం
అమర్చేవరకే
పదాల పయనం
అర్ధమిచ్చేవరకూ

పరిమళ పయనం
ఆవిరయ్యేవరకే
దృష్టి పయనం
కనుచూపువరకూ

నది పయనం
కడలిచేరేవరకే
హృది పయనం
గుండెలాడేవరకూ

సాహితీ పయనం
చచ్చేవరకే
మానవ పయనం
గాలినీరున్నంతవరకూ

కారు పయనం
రోడ్డున్నంతవరకే
కాలు పయనం
అలసటరానంతవరకూ

జలాల పయనం
పల్లమున్నంతవరకే
జీవన పయనం
ప్రాణమున్నంతవరకూ

ఎక్కడకోయీ
నీ పయనం
ఎందుకోయీ
నీ ఆరాటం

పయనించవోయ్
శోధించవోయ్
సాధించవోయ్
సఫలుడవుకావోయ్

కామెంట్‌లు