బాల్యం బహుమానము;- -గద్వాల సోమన్న,9966414580
చిన్ననాటి స్నేహంలో
వెన్నలాంటి బాల్యంలో
ఎన్నో మధురానుభూతులు
అన్నీ శుభ శకునాలు

తీగ వంటి వయసులోన
పవిత్రమైన మనసులోన
ఆనందం పల్లవించు
అనురాగం ఉద్భవించు

చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు
జీవితాన ఆనవాలు
దివిలో పారిజాతాలు
భువిలో జలపాతాలు

బాల్యమే బంగారము
బ్రతుకులోన సింగారము
తిలకిస్తే నయగారము
శోధిస్తే ఆశ్చర్యము

బాల్యమే బహుమానము
జగతిలోన అసమానము
భగవంతుడు కన్పిస్తే
బాల్యాన్ని కోరుకుంటా!

సిరిసంపదలు ముందుడినా!
స్వర్గమే వెంటాడినా!
బాల్యానికి ఓటు వేస్తా!
బాల్యంలో బ్రతికేస్తా!!


కామెంట్‌లు