యుద్ధం అంటూ కారొనపై మురళీధర్ రావు రాసిన గీతాన్ని మురళీధర్ గౌడ్ పాడి వినిపించారు.. మీరూ వినండి మరి 

 కామెంట్‌లు