పొగాకుతో హాని -మొగ్గలు :--ఎం. వి. ఉమాదేవి నెల్లూరు

గుప్పెట్లో నీప్రాణం గుప్పున పీలుస్తూనే 
పొగాకు చేసేహాని భయంకరం!
సరదాగా పొగత్రాగుట హానియే 

ఒకటి రెండుసార్లతో మొదలై
బానిసలై పోతారు సిగిరెట్ కి!
విలాసమే చివరికి చావుపాశం!

గుట్కా,ఖైనీ,పాన్మసాలా తోనే 
గుండెకి బలహీనత వచ్చేస్తుంది 
ముక్కపొడి పీల్చడం హానియే !

బీడీకట్టలు మాయం చేస్తూనే 
ఊపిరితిత్తులు దెబ్బ తింటాయి 
పక్కన ఉన్నవారికీ పొగ హాని !

ప్రకటనల జోరులో నేర్చుకునే
యువత అనారోగ్యం పాలౌను 
వెచ్చని పొగ ఆయువుక్షయo !

పొగ మానేసిన కొంతకాలానికే 
ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుంది 
తేడా తెలుసుకో ప్రాణంనిల్పుకో