చిత్రాలు : -మిడతల షణ్ముఖశైల. 1వ తరగతి నల్గొండ అమ్మా ....లలిత నాన్న డాక్టర్ సీతారామ రాజు
 

కామెంట్‌లు