చిత్రాలు :మిడతల వైష్ణవి 5వ తరగతి తల్లి..లలిత తండ్రి..డాక్టర్ సీతారామ రాజు నల్గొండ.

 

కామెంట్‌లు