యామినీ సుమనోజ్ఞ 7 వ తరగతి టమాట, పసుపుతో రూపొందించిన గణపతి విగ్రహాలు బాగున్నాయి కదూ .. ఈ చిన్నారి సీనియర్ జర్నలిస్టు పి.వి.ఆర్. సోమనాథ శర్మ కుమార్తె) 

కామెంట్‌లు