సూక్తులు. విషయం. అమ్మసేకరణ- పెద్ది సాంబశివరావు, 94410 65414, peddissrgnt@gmail.com

 -ఎంత దేవుడైనా ఇప్పడు కనపడడు, కనబడితే అతను మానవుడు. జిల్లెళ్లమూడి అమ్మ
-ఓంకారపు విస్తృతరూపమే అమ్మ.  అంబ అంటేనే అమ్మ. 
-చెక్కకపోతే దిమ్మ ,  చెక్కితే బొమ్మ ,  గుళ్ళో వుంటే అమ్మ.
-తడబడుతూ పడే తొలి అడుగులో, పయనిస్తూ సాగే ప్రతిఅడుగులో, ఆరాటపడుతూ అనుబంధం పెంచే ఆ బంధం పేరే అమ్మ.
-తినగల అమ్మ తిండి తీర్థాలలో బయటపడుతుంది.
-దేవుడు కల్పించిన కమ్మని బంధం అమ్మ.
-ధరణికంటె ఎక్కువ భారాన్ని మోసేది  అమ్మ.
-నేను కింద పడితే దెబ్బ తగిలి అమ్మా’ అని ఏడ్చినప్పుడు పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి తన గుండెలకు పొదుపుకున్న దెవరు?  ఆ దెబ్బపై -ముద్దు పెట్టి నొప్పిని తీసేసిందెవరు?  చక్కని కథ చెప్పి, జోల పాట పాడి నిద్ర పుచ్చిందెవరు?  అమ్మ.   అమ్మ, అమ్మ . ఎన్.  టేలర్
-ప్రాణం పోయే స్థితిలో మరొక ప్రాణికి జన్మనిచ్చే దేవత అమ్మ. 
-ప్రేమకు అర్థం వెతుకుతున్నావా? చూడాల్సింది నిఘంటువు కాదు అమ్మ ముఖం. నేతల ప్రతాప్ కుమార్
-సృష్టిలోని తీయని పదం అమ్మ.      

కామెంట్‌లు