చిత్రం : --వై.అంజలి;-9వ తరగతి .ఈ/యం--జి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా.

 

కామెంట్‌లు