చిత్రాలు : యశస్వి అనుమోలు, 9వ తరగతి,శ్రీ చైతన్య స్కూల్ , హనుమాన్ జంక్షన్ నాన్న ఎ , వి. వైస్ . ఆర్. కుమార్. అమ్మ మాధవి అనుమోలు ,
 

కామెంట్‌లు