చిత్రాలు : వై.అంజలి9వ తరగతి .ఈ/యంజి.ప.ఉ.పా.కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా.
 

కామెంట్‌లు