తెలంగాణ వైభవము - కాళోజి--మణిపూసలు:-మణికర్ణిక--వడ్ల.నర్సింహా చారి,-భాషోపాధ్యాయులు,-జెడ్పిహెచ్ యస్.శేరిలింగంపల్లి
తెలుగు వెలుగు *కాళోజి* 
జన గొంతుక *కాళోజి* 
జీవితాన్ని మనకిచ్చిన
ప్రజల మనిషి *కాళోజి* !!

సిరాచుక్క *కాళోజి* 
నిప్పు కణిక *కాళోజి* 
తెలుగునాట ఉద్యమాన్ని
నడిపె చూడు *కాళోజి* !!

చలన శీలి *కాళోజి* 
మహనీయుడు *కాళోజి* 
పద్మ విభూషణుడై
వెలుగువెలిగె *కాళోజి* !!

వైతాళికుడు *కాళోజి* 
హక్కులడిగే *కాళోజి* 
నిజాము నెదిరించినట్టి
కవి శిఖరమే *కాళోజి* !!

యోధుడే మన *కాళోజి* 
ధీరుడే మన *కాళోజి* 
నాగొడవన సృష్టించిన
చైతన్యమే *కాళోజి* !!

తెలుగు యాస *కాళోజి* 
తెలుగు భాష *కాళోజి* 
తెలంగాణ వైభవాన్ని
కోరుకొనెను *కాళోజి* !!

జయము నీకు *కాళోజి* 
నినుమరవము *కాళోజి* 
నిండు మనము తోడ మీకు
కైమొడ్పులు *కాళోజి* !!


కామెంట్‌లు