గాంధీజీకి నివాళులర్పించిన విజయమ్మ-; ఇమ్మడి రాంబాబు మండల ఉత్తమ సాహితీ వెత్త (తెలంగాణ మొడటియేడు ) ఆవార్డ్ గ్రహీత,తొర్రూరు,జిల్లా మహబూబాబాద్ (తెలంగాణ)

 *మహాత్మ మళ్ళీ నువ్వు పుట్టాలి.* (శీర్షిక)
మహాత్మా  నీకు  
మా అర్ధ  శత.. శతాబ్ది 
జయంతి ఉత్సవ  జోహార్లు.
నాడు సాధించావు ..
ఆహింసాయుత సమైఖ్య వాదంతో ..
ఐకమత్యాన్ని చాటావు..
స్వాతంత్రం సిద్ధించావు.
భారతావని జనులకు.. స్వేచ్ఛావాయువులు అందించావు.
ఆదర్శ మూర్తివయ్యవు
ప్రపంచాన మహాత్మ,గా
బాపూజీగా ఎలుగెత్తి చాటారు.
గొంతెత్తి నినదించారు.
గీతాసందేశంతో నీతి..శాంతి 
మార్గం బోధించావు
రామ రాజ్య స్థాపన గా 
గ్రామ స్వరాజ్యం 
నా కల అన్నావు.
మతాల కుమ్ములాటలు
మతాబులా..ఆకాశాన అంటనివ్వకు 
మహాత్మా..ఓ జాతిపిత.
ఉాడల మర్రిలా ..
వేళ్లునిన..అవినీతిని 
కూకటివేళ్లతో ..పెకిలించ
మహాత్మ మళ్లీ  జన్మించవా?

కామెంట్‌లు