చిత్రం ; కే.అంజన9వ తరగతి,ఈ/యంజి.ప.ఉ.పా‌. కుకునూర్ పల్లి, కొండపాక మండలం, సిద్దిపేట జిల్లా 

కామెంట్‌లు
Unknown చెప్పారు…
ఇలాగే నీ సాధన కొనసాగించి
మంచి చిత్రకారుని కావాలి
అభినందనలు .కే అంజనకు
🌺🌺🌺🌺