ఈ రోజు తన పుట్టిన రోజు సందర్భంగా తన ఫోటో చూస్తూ బొమ్మ వేసుకున్న రాహుల్ పరాంకుశం , 7 వ తరగతి, పల్లవి మోడల్ హై స్కూల్ , బోడుప్పల్ , హైదరాబాద్


 

కామెంట్‌లు