"ఏప్రిల్ ఫూల్ .."కాదు..!!>డా.కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్-- హన్మకొండ.

 ఏప్రిల్ నెలకు 
స్వాగతం ....!
చలికి గుడ్బై చెప్పి 
వేసవితాపాన్ని 
మోసుకొచ్చే ...
ఏప్రిల్ నెలకు 
సుస్వాగతం ...!
చిన్నపుడు 
హైస్కూలు లో 
చదువుకునేటప్పుడు 
ఏప్రిల్ (ఫూల్ )ఆట
ఆడుకోవడంగుర్తుంది 
తెలియకుండా 
వెనకనుండి చొక్కామీద 
సిరాచల్లుకోడం '
బాగాగుర్తుంది ......!
అలాఎందుకో 
అర్థంకాని రోజులవి 
లేనివివున్నట్టు చెప్పి 
ఫూల్ చేయడం ....
అప్పటి సరదా అలా !
ఈ ఏప్రిల్ నెలకు 
అంతకుమించిన 
ప్రాముఖ్యం ....
ఇప్పుడు అర్ధమవుతోంది !
ఉగాది ,శ్రీరామనవమి ,
గుడ్ ఫ్రైడే ....
జగజ్జీవన్ రాం -అంబేడ్కర్ 
జయంతులు ఈనెలలోనే !
అందుకే ...
ఏప్రిల్ నెల 
అందరూ గుర్తుంచుకోదగ్గ 
ప్రత్యేకమైన నెల !
'ఏప్రిల్ ఫూల్ ' కాదు 
ఇది నమ్మండి నిజం...!!
          ***
కామెంట్‌లు